در حال بارگذاری ...
  • توزیع 8 هزار بسته کمک های مومنانه در بشاگرد

    این کمک ها شامل برنج،روغن،حبوبات،ماکارونی و سویا است که بین خانواده های آسیب دیده ناشی از کرونا توزیع می شود.

    رئیس ستاد مواسات و همدلی کمک های مومنانه در بشاگرد گفت: از آغازطرح مومنانه تاکنون 8 هزار بسته معشتی به خانوار های نیازمند توزیع شده است.
    به گزارش خبرنگار ما، حجت السلام حسین غلامی گفت : از هفته آینده هم 4 هزار بسته دیگربین نیازمندان توزیع می شود.
    وی گفت: هر بسته به ارزش300 هزار تومان شامل ،برنج ،روغن ،حبوبات ،ماکارونی ،سویا است.