در حال بارگذاری ...
  • توزیع غذای نذری در سردشت بشاگرد

    در طرح مؤمنانه هزار و ۸۰۰ پرس غذای نذری بین نیازمندان شهر سردشت بشاگرد توزیع شد.

    به گزارش خبرنگار ما، ابراهیم ابراهیمی معاون کمیته امداد شهر سردشت بشاگرد گفت: هزینه ۲۵ میلیون تومانی این غذا ها را خیرین پرداخت کردند.