در حال بارگذاری ...
  • کارگاه تولید ماسک در بشاگرد

    کارگاه تولید ماسک با ساخت روزانه 1500 عدد در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بشاگرد تحت نظر شبکه بهداشت و درمان راه اندازی شد.

    به گزارش خبرنگار ما، با توجه به شیوع ویروس کرونا، این کارگاه نیاز مردم بشاگرد برای ماسک را برطرف می کند.

    در این کارگاه، مربیان و کارآموزان فنی و حرفه ای و هم چنین نیرویهای مردمی به صورت داوطلبانه و رایگان، ماسک تولید می کنند.

    این کارگاه به همت دستگاه های صمت، فنی و حرفه ای، شبکه بهداشت و درمان و ستاد نماز جمعه بشاگرد راه اندازی شد.