در حال بارگذاری ...
  • قطع راه ارتباطی سی روستای بخش گافر و پارامون با مرکز بخش بشاگرد

    به دنبال بارندگی های اخیر و طغیان رودخانه جگین راه ارتباطی سی روستا با مرکز بخش بشاگرد قطع شده است.

    به گزارش خبرنگار ما؛ بخشدار بخش گافر و پارامون بشاگرد گفت: اکنون برای عبور و مرور و تامین آذوقه و نفت سفید مورد نیاز مردم منطقه، به بالگرد نیاز است.
    امید رنجبر افزود: سامانه بارشی از منطقه خارج شده، اما بعلت وجود سرمای هوا، به وسایل گرمایشی نیاز است.