در حال بارگذاری ...
  • آبگیری ۱۸۵ سازه آبخیزداری در بشاگرد

    رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری بشاگردگفت: در بارش های دو روز گذشته سازه های ابخیزداری این شهرستان۴۰ میلیون متر مکعب آبگیری شد.

    به گزارش خبرنگار ما؛ علی مبارکی افزود: بیشترین حجم ابگیری با ده میلیون متر مکعب در بخش گوهران و سد تنگ سهران و کاهکن بود.
    رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیز داری بشاگرد گفت: کنترل رسوب. بستر مناسب برای کشت نخیلات و تامین اب آشامیدنی و کشاورزی از اهداف ساخت سازه های آبخیزداری است.