در حال بارگذاری ...
  • اجرای عملیات بیومکانیک در مراتع بشاگرد

    عملیات بیومکانیک (هلالی آبگیری) در ۵۴۰ هکتار از مراتع شهرستان بشاگرد اجرا شد.

    به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از فرسایش خاک، هدر رفت نزولات آسمانی و تقویت چشمه های پایین دست است.
    علی مبارکی افزود: در اجرای طرح هلالی آبگیری بذر گونه های جنگلی بومی مانند کنار، کهور و گز کشت شده است.
    وی گفت: برای اجرای این طرح ۷۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شده است.