در حال بارگذاری ...
 • کوچ زنبورداران به گوهران بشاگرد

  برای نخستین بار ۵ زنبوردار مهاجر با ۲۵۰ کلونی به گوهران بشاگرد کوچ کردند.

    به گزارش خبرنگار ما؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: کوچ زنبورداران از اواسط آذرماه آغاز می شود و تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد.

  علی مبارکی افزود:این زنبورداران از استان های اصفهان، کرمان و با هدف آموزش رایگان به جوانان بیکار ومتقاضی به این شهرستان مهاجرت کردند.

  وی گفت: اکنون ۱۰ جوان بومی در حال آموزش در کنار زنبورداران مهاجر هستند.

  گوهران بشاگرد با بیش از ۶ هزار هکتار عرصه طبیعی و رویشگاه انواع گیاهان دارویی است.