در حال بارگذاری ...
  • بازدید احمد محمودی فرماندار بشاگرد از جاده در حال احداث زیر کوه بخش

    در این بازدید احمد محمودی گفتد: ۱۷کیلومتر از میسر۲۴کیلومتر سردشت به محمود آباد بازگشایی و تسطیح واماده اجرای ابنیه فنی و زیر سازی می باشد.

    بازدید میدانی احمد محمودی فرماندار بشاگرد به همراه رسول روح الامینی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار از جاده در حال احداث زیرکوه گافر و پارامون در این بازدید احمد محمودی گفتد: ۱۷کیلومتر از میسر۲۴کیلومتر سردشت به محمود آباد بازگشایی و تسطیح و اماده اجرای ابنیه فنی و زیر سازی می باشد و ۷ کیلومتر باقیمانده با ۵ دستگاه بولدوزرفعال در حال انجام می باشد و بقیه مسیر در حال نقشه برداری و به صورت پیوسته در مراحل بعدی در دستور کار اجرایی اداره مربوطه می باشد لازم به ذکر است کار احداث این راه بعد از سفر جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان و رئیس ستاد توسعه شهرستان بشاگرد بعنوان یکی از ۳۱ شهرستان هدف و کمتر توسعه یافته برای توسعه آن آغاز شده است