در حال بارگذاری ...
 • آغاز برداشت میوه کوهی بَنه یا کسودنگ در بشاگرد

  برداشت میوه کوهی بَنه یا کسودنگ از کوه های شهرستان بشاگرد آغاز شد.

  به گزارش خبرنگار ما؛ مدیر اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان بشاگردپیش بینی کرد امسال ۴ و نیم تن میوه بنه برداشت شود که به علت بارندگی های اخیر ۳۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد.
  علی مبارکی افزود: برداشت کسودنگ تا نیمه دوم آبان ادامه دارد.
  وی گفت: از هر درخت کسودنگ ۳ کیلوگرم محصول برداشت می شود که در بازار های محلی شهرستان کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد.
  مبارکی افزود: پسته وحشی یا بنه درختی خودرو با ارتفاع دو تا هفت متر است که بصورت پراکنده در کوه های شمال بشاگرد و در شرق، جنوب و غرب بصورت انبوه رشد می کند.
  این میوه کوهی مقوی کبد و طحال است، سرفه و خفقان را تسکین می دهد و مسکن درد کمر، پشت و قولنج است.