در حال بارگذاری ...
  • روستای سیت بند خرس

    نام روستا

    سیت بند خرس

    تلفظ

    SIT – E BAND-E KHERS

    موقعیت جغرافیایی

    در مختصات طول جغرافیایی ´22°58 و عرض جغرافیایی ´22°26 و ارتفاع متوسط800 متر قرار گرفته است.

    موقعیت طبیعی

    پایکوهی. کوه جنگل با ارتفاع 1576 متر در یک کیلومتری جنوب و کوه بند خرس با ارتفاع 1498 متر در 4 کیلومتری جنوب غرب آبادی واقع شده اند.

    وجه تسمیه

     

    نام دیگر

     

    قدمت روستا

    قدمت آبادی بیش از یک قرن است.

    محصولات عمده کشاورزی

    غلات (گندم، جو و ذرت)، خرما و حبوبات (باقلا)

    صنایع دستی

    حصیر بافی و زری دوزی

     

     

    الف- اطلاعات روستا بر اساس سرشماری سال 95

    بخش

    دهستان

    جمعیت

    تعداد خانوار

    بعد خانوار

    گافر و پارامون

    گافر

    91

    25

    3.64

     

    ب- مقایسه شاخص های جمعیتی در دو سرشماری 90 و 95

    جمعیت 90

    جمعیت 95

    تغییر جمعیت

    درصد تغییرات

    بعد خانوار 90

    بعد خانوار 95

    تغییرات بعد خانوار

    64

    91

    27

    42.19

    2.78

    3.64

    0.86

     

    ج- اطلاعات تفصیلی آماری سال 90

    جمعیت

    تعداد خانوار

    بعد خانوار

    تعداد مرد

    تعداد زن

    64

    23

    2.78

    34

    30

    مردان

    شش سال و بیشتر

    ده سال و بیشتر

    0 تا 14 سال

    15- 29 سال

    30 تا 64 سال

    65 سال و بیشتر

    25

    22

    15

    8

    10

    1

    زنان

    شش سال و بیشتر

    ده سال و بیشتر

    0 تا 14 سال

    15- 29 سال

    30 تا 64 سال

    65 سال و بیشتر

    24

    21

    11

    9

    8

    2

    سطح سواد

    مرد با سواد

    زن با سواد

    مرد محصل

    زن محصل

    درصد مرد باسواد

    درصد زن با سواد

    14

    10

    5

    4

    41.18

    33.33

    اشتغال و ازدواج

    مرد شاغل

    مرد بیکار

    درصد شاغلین (مرد)

    دارای همسر

    بی همسر (فوت و طلاق)

    ازدواج نکرده

    0

    13

    0.0

    28

    7

    8

    زیرساختها

    شورای اسلامی روستا

    دهیاری و دهیار

    شورای حل اختلاف

    مرکز خدمات جهادکشاورزی

    پاسگاه نیروی انتظامی

    ترویج کشاورزی

    دارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    آب لوله کشی

    سامانه تصفیه آب

    شبکه سراسری برق

    موتور برق دیزلی

    لوله کشی گاز

    بهره بردای ازانرژی نو

    دارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    حمام عمومی

    بوستان روستایی

    غسالخانه

    پایگاه آتش نشانی

    کتابخانه

    زمین ورزشی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    سالن ورزشی

    شرکت تعاونی روستایی

    سامانه جمع آوری زباله

    مهدکودک

    دبستان

    راهنمایی پسرانه

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    دارد

    ندارد

    راهنمایی دخترانه

    راهنمایی شبانه روزی پسرانه

    راهنمایی شبانه روزی دخترانه

    مدرسه راهنمایی مختلط

    دبرستان پسرانه

    دبیرستان دخترانه

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    دبیرستان شبانه روزی پسرانه

    دبیرستان شبانه روزی دخترانه

    هنرستان کار و دانش پسرانه

    هنرستان کار و دانش دخترانه

    هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

    هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    خانه بهداشت

    پایگاه بهداشت روستایی

    مرکز بهداشتی و درمانی

    مرکز تسهیلات زایمان

    داروخانه

    آزمایشگاه و رادیولوژی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    پزشک خانواده

    پزشک

    دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان

    دندانپزشک تجربی یا دندانساز

    بهیار یا ماما

    بهورز

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    دامپزشک

    تکنسین دامپزشکی

    امامزاده

    مسجد

    امام جماعت راتب

    خانه عالم

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    مدرسه علمیه

    سایر اماکن مذهبی مسلمانان

    اماکن مذهبی سایر ادیان

    دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT

    دفتر مخابرات

    دفتر پست

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    صندوق پست

    جایگاه سوخت

    بانک

    فروشگاه تعاونی

    بقالی

    نانوایی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    گوشت فروشی

    قهوه خانه

    تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی

    تعمیرگاه ماشین آلات غیرکشاورزی

    پخش نفت سفید

    پخش سلیندر گاز

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

     

    د- اطلاعات تفصیلی آماری سال 85: (قبل از تبدیل به شهرستان)

    جمعیت

    تعداد خانوار

    بعد خانوار

    تعداد مرد

    تعداد زن

    47

    11

    4.27

    27

    20

    مردان

    شش سال و بیشتر

    ده سال و بیشتر

    0 تا 14 سال

    15- 29 سال

    30 تا 64 سال

    65 سال و بیشتر

    22

    20

    10

    11

    6

    0

    زنان

    شش سال و بیشتر

    ده سال و بیشتر

    0 تا 14 سال

    15- 29 سال

    30 تا 64 سال

    65 سال و بیشتر

    16

    14

    8

    7

    4

    1

    سطح سواد

    مرد با سواد

    زن با سواد

    مرد محصل

    زن محصل

    درصد مرد باسواد

    درصد زن با سواد

    9

    3

    5

    2

    33.33

    15

    اشتغال و ازدواج

    مرد شاغل

    مرد بیکار

    درصد شاغلین (مرد)

    دارای همسر

    بی همسر (فوت و طلاق)

    ازدواج نکرده

    11

    4

    64.71

    17

    1

    12

    زیرساختها

    دبستان

    راهنمایی پسرانه

    راهنمایی دخترانه

    راهنمایی مختلط

    دبیرستان پسرانه

    دبیرستان دخترانه

    دارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    کتابخانه

    مکان ورزشی

    مسجد

    امامزاده

    شورای اسلامی

    شرکت تعاونی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    صندوق پست

    دفتر پست

    دفتر مخابرات

    وسیله نقلیه عمومی

    برق

    آب لوله کشی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    تصفیه آب

    نوع راه

    حمام

    مرکز بهداشتی

    داروخانه

    خانه بهداشت

    ندارد

    خاکی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    پزشک

    دندانپزشک

    بهیار یا ماما

    بهداشتیار

    بهورز

    دامپزشک

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    بقالی

    نانوایی

    قهوه خانه

    بانک

    تعمیرگاه ماشین های کشاورزی

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد

    ندارد