در حال بارگذاری ...
  • به زودی دادگستری در بشاگرد مستقر می شود 

    به گزارش خبرنگار ما، مجید واحدی نوش آبادی افزود: اکنون مردم بشاگرد مجبور هستند که برای درخواست شکایات خود به جاسک بروند.

    وی همچنین افزود: از ۷۲۳ پرونده بشاگرد ۷۰۰ پرونده منجر به صدور رای شده است.

    واحدی نوش آبادی گفت: هم اکنون ۱۱ شورای حل اختلاف در روستا ها و سه شورای حل اختلاف شهری در شهرستان بشاگرد فعال است.