در حال بارگذاری ...
 • کتاب شناسی بشاگرد

  بشاگرد

  محرومیت و محرومیت زدایی

  تالیف: دکتر سیدحسن حسینی اَبَری

  ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان

  چاپ اول: 1380

  شمارگان: 1000 نسخه

  قیمت: 8000 ریال

  این کتاب حاصل حدود 12 سال بررسی و برنامه ریزی برای محرومیت زدایی منطقه ی بشاگرد است که به همت جمعی از صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی، سازمان های اجرایی استان اصفهان و ... صورت گرفته است. مطالب کتاب از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی های میدانی جمع آوری شده است. در ابتدای کتاب به معرفی منطقه ی بشاگرد پرداخته شده و در ادامه گزارش سفرهایی که به منظور شناسایی و نیازسنجی منطقه صورت گرفته ارائه گردیده است و در فصل پایانی محرومیت زدایی در بشاگرد شامل اقدامات زیربنایی، بهداشتی، تغییرات فرهنگی، ایجاد اشتغال، تامین رفاه، تحولات کشاورزی، عملیات آبخیزداری و ... و همچنین اقداماتی که هر یک از سازمان ها و ارگان های دولتی در منطقه انجام داده اند به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.


  پژوهشی در زمینه فعالیت های محرومیت زدایی کمیته امداد امام (ره) در منطقه بشاگرد

   

  تالیف: دکتر سیدحسن حسینی اَبَری و گروهی از پژوهشگران

  ناشر: انتشارات کمیته امداد امام خمینی (ره)

  چاپ اول: 1375

  این پژوهش با هدف سنجش ابعاد مختلف فعالیت کمیته امداد و اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن پس از یک دهه تلاش در منطقه بشاگرد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان منطقه محروم بشاگرد بودند و نمونه های مورد مطالعه با توجه به هدف ارزیابی (اثرات اقتصادی، بررسی جامعه شناسی تاریخی و …) به روش های گوناگون انتخاب شدند. روش تحقیق با توجه به گستردگی کار، تلفیقی از روش های کتابخانه ای، تاریخی و میدانی بوده است و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق موید تاثیر مثبت فعالیت کمیته امداد امام خمینی(ره) در منطقه بشاگرد، در ابعاد اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال از طریق ایجاد طرح های آبخیزداری و توسعه صنایع روستایی و …)، اجتماعی (افزایش امید به زندگی، گسترش مراکز آموزشی، ارتقای آگاهی های مردم، گسترش ارتباطات، کاهش مهاجرت و ...) و فرهنگی (تغییرات شیوه مصرف، تغییرات در مصرف مستقل، تغییرات در میل نهایی به مصرف، افزایش تمایل به سرمایه گذاری و …) بوده است.


  رستنی های منطقه بشاگرد

  تالیف: دکتر کریم جوانشیر

  ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

  چاپ اول: زمستان 1378

  شمارگان: 1000 نسخه

  قیمت: 24500 ریال

  رستنی های منطقه بشاگرد حاصل تلاش چندین ساله ی دکتر جوانشیر در شناختن و شناساندن جامعه های گیاهی و فلور منطقه ی بشاگرد است. مطالب این کتاب طی مطالعات منطقه ای که صورت گرفته، جمع آوری شده و اطلاعات مربوط به رستنی ها بر روی نقشه منتقل گردیده است. با شناخت گونه های هر جامعه، فهرست گیاهان هر یک از مناطق تعیین شده است. مشخصات،  ارزش و اهمیت اقتصادی گونه های مهم چه به صورت دارویی و چه به صورت صنعتی و ... که درواقع کاربرد گونه هاست از دیگر مطالبی است که در مورد هر گیاه در این کتاب ذکر شده است.


  طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

  تیپ های گیاهی منطقه بشاگرد-طاهروئی

  تالیف: رحمان اسدپور

  ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  چاپ اول: 1384

  شمارگان: 1000 نسخه

  قیمت: 30000 ریال

  بررسی منابع زیستی پیش نیاز اجرای بسیاری از طرح های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی است و داده های مربوط به پوشش گیاهی از مهم ترین لایه های اطلاعاتی منابع زمینی به شمار می آیند. مطالعه ی کمی و کیفی رستنی ها و شناخت پوشش گیاهی موجود و شرایط محیطی نظیر منابع اراضی، خاک، آب و هوا و یا به طور کلی شرایط اکولوژیک از جمله اطلاعاتی است که در خصوص پوشش گیاهی منطقه ی بشاگرد-طاهروئی دراین کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این طرح تحقیقاتی به این صورت بوده که با پیمایش مناطق مختلف، واحدهای پوشش زمین مشخص و سپس تیپ گیاهی منطقه شناسایی شده و بر روی نقشه های توپوگرافی مشخص شده است.


  بشاگرد در تاریخ و تمدن

  تالیف: عباس زائری نیا

  ناشر: انتشارات آهنگ قلم - مشهد

  چاپ اول: 1390

  قیمت: 60000 ریال

  این کتاب درباره تاریخ سیاسی و اجتماعی منطقه کوهستانی «بشاگرد» نوشته شده است. در این بررسی روند زندگی مردمان این منطقه کوهستانی از ادوار دور تا اواخر سلجوقیان مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین ترتیب در کتاب موقعیت جغرافیایی بشاگرد و تاثیر آن بر شکل گیری ساختار اجتماعی، علل نام گذاری این کوهستان به بشاگرد و معانی آن، نحوه زندگی مردمان بشاگرد در اعصار باستان و ادوار اسلامی، نحوه تقسیمات نواحی بشاگرد میان اقوام، عقاید اقوام کوهستان در طول تاریخ، مشاغل موجود در بشاگرد، گویش ها و معرفی منابع بشاگرد و ... مورد بررسی گرفته است. این کتاب با تصاویری از منطقه کوهستانی بشاگرد مستند شده است.


  تخته های سفید

  تالیف: علی بهادری جهرمی

  ناشر: انتشارات ظفر - قم

  چاپ اول: 1387

  قیمت: 12000 ریال

  کتاب تخته های سفید کاری است از مجموعه دانشجویی ولی نعمتان دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع). این کتاب یکی از کتاب هایی است که خاطرات شرکت کنندگان اردوی جهادی از سفر به مناطق محروم و فعالیت های آن ها را به رشته تحریر درآورده است. تصحیح و مقدمه نویسی کتاب توسط رضا امیرخانی صورت گرفته است. بخشی از مقدمه "تخته های سفید":
  صبح نه با طلوع خورشید، که با صدای اذانِ کپرنشینان آغاز می شود. کنارِ هر کپری مردی را می بینی، کوده به سر پیچیده که ایستاده و دست بر گوش نهاده و اذان می گوید. چشم ها را می مالی. کجا ایستاده ایم؟ هزاره ی سوم کو؟ نتایج انتخابات چه شد؟ ورود اتومبیل های خارجی ... پنداری همان نسیمی را استنشاق می کنی که شنیده بودی در صدرِ اسلام می وزید. و بعد هم کار ...
  .


  تا خمینی شهر

  روایت زندگی مجاهدانه حاج عبدالله والی

  تالیف: موسسه جهادی – کمیته انتشارات و تبلیغات

  ناشر: موسسه ایمان جهادی

  چاپ اول: مهر 1389

  شمارگان: 5000 نسخه

  قیمت: 77000 ریال

  کتاب "تاخمینی شهر" حکایت مستندی است از زندگی یکی از بزرگان جهاد در زمان ما، که در نوع خود الگویی واقعی بود. ظهور حضرت امام خمینی(ره) انسان های فراوانی را برانگیخت تا به پا خیزند و اوج بگیرند و به قله های انسانیت برسند. "حاج عبدالله والی" بی شک از بزرگ ترین الگوهای زندگی جهادی است که در این کتاب سعی شده است تا به معرفی او بپردازد. در جمع آوری مطالب این کتاب از روایت های نزدیکان ایشان و سایر مستندات استفاده شده است و سعی شده با نثری جذاب و داستانی به شرح فعالیت های صورت گرفته در منطقه ی بشاگرد پرداخته شود. مستنداتی مانند نقشه، اسناد مکتوب و تصاویر در ضمیمه ی کتاب آورده شده است.


  اسطوره ی خدمت

  حاج عبدالله والی به روایت یاران

  به کوشش: سید محمدباقر مهاجر

  ناشر: موسسه فرهنگی و هنری شهید آوینی

  چاپ اول: 1385

  شمارگان: 2200

  قیمت: 12000 ریال

  کتاب "اسطوره ی خدمت" حاوی بیش از یکصد خاطره و نکته از هزاران خاطره ی به یاد مانده در ذهن یاران، همراهان و خانواده ی این جهادگر عرصه ی سازندگی است. این خاطرات از مطالب مصاحبه های انجام شده انتخاب گردیده و به نام گوینده ی آن ثبت گردیده است. این کتاب در قالب خاطرات به معرفی انسانی پرداخته که بنا به توصیه ی مرجع و مراد خویش، خدمت در دورترین و محروم ترین منطقه ی کشور را برگزید و نه تنها خادم، بلکه همدرد آن ها بود و در نداری آن ها ندار، در درد آن ها دردمند و در گرسنگی آن ها گرسنه بود.


  سرگذشت یک سرباز

  افسانه ای که به حقیقت پیوست

  تالیف: سیدمهدی طباطبایی پور
  ناشر: نورین سپاهان
  نوبت چاپ: یازدهم / زمستان 1388
  شمارگان: 3000 جلد
  قیمت: 25000 ریال

  کتاب "سرگذشت یک سرباز" به قلم یکی از دوستان قدیمی حاج عبدالله که خود مدت 25 سال است در منطقه ی بشاگرد فعالیت می کند به رشته ی تحریر درآمده است. متن این کتاب به شیوه ی خاطره نویسی تنظیم شده است و مطالب آن واقعیاتی است که حاج عبدالله قدم به قدم طی کرده است و به عبارتی حقایقی است که در زندگی والی بشاگرد اتفاق افتاده است. این کتاب دو جلدی از خرداد ماه سال 1388 تا کنون یازده بار به چاپ رسیده است.