در حال بارگذاری ...
 • بخش مرکزی

  الف: دهستان سردشت

   

   

  دهستان سردشت به مرکزیت روستای سردشت، بین ´43°57 تا ´09°58 طول جغرافیایی و ´05°26 تا ´35°26 عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این دهستان از شمال به دهستان گوهران، از شرق به دهستان های گافر و پارامون، از جنوب به شهرستان جاسک و از غرب به دهستان جکدان محدود است. دهستان سردشت با 1580 کیلومترمربع مساحت 18.1 درصد از وسعت شهرستان بشاگرد را در بر می گیرد. طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390، این دهستان 1787 نفر در قالب 490 خانوار را در خود جای داده است که تعداد 903 نفر از آنان را زنان و 884 نفر را مردان تشکیل می دهند. در محدوده ی این دهستان تعداد 9 روستا و آبادی وجود دارد که اسامی آن ها در جدول زیر آمده است.

   

  بابک

  بیسکاو

  پشت گر شه بابک

  زمین عباسو

  سگن

  کش تخت

  کولق

  محمودآباد

  ملکن

  رستم آباد دهوست
  سربیر  

   

   

  ب: دهستان جکدان

   

   

  دهستان جکدان به مرکزیت روستای گوهران، بین ´23°57 تا ´51°57 طول جغرافیایی و ´12°26 تا ´33°26 عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این دهستان از شمال به شهرستان میناب، از شرق به دهستان سردشت، از جنوب به شهرستان جاسک و از غرب به شهرستان سیریک محدود می شود. دهستان جکدان با 972 کیلومترمربع مساحت 11.1 درصد از وسعت شهرستان بشاگرد را در بر می گیرد. طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390، این دهستان 11690 نفر در قالب 2838 خانوار را در خود جای داده است که تعداد 5769 نفر از آنان را زنان و 5921 نفر را مردان تشکیل می دهند. در محدوده ی این دهستان تعداد 33 روستا و آبادی وجود دارد که اسامی آن ها در جدول زیر آمده است.

   

  امیگی (چوخون)

  اهون

  براهنگ

  بستکان

  بلبل آباد

  بن گرخ

  پرانگی

  تیراحمد

  جکدان (کلوجکدان)

  داربست

  دازکان

  درالوی

  درجک

  دره مورت

  ده پشت بیر

  دهندر شه بابک

  دهنه سهراب(دهنه سراب)

  زاچ دربست

  زحک بالا

  زحک پایین

  زرآباد

  وی

  زه بدی

  سیت

  علی آباد

  فراهک

  کش میگی

  کمبو

  کوه حیدر

  کمدارک

  گزدان

  گوریچی

  مرانگ